Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2013 roku

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które przysługuje niezatrudnionym, spełniającym określone warunki i niemogącym znaleźć pracy osobom. Jako forma pomocy finansowej – ma wspierać obywateli pozostawionych bez środków do życia i aktywować ich – za sprawą organizowanych przez Urząd Pracy kursów czy szkoleń – do zdobywania lepszej pozycji na rynku pracy.

Długość otrzymywania zasiłku zależna jest od stopy bezrobocia w danym powiecie. W przypadku regionów, gdzie lokalna stopa bezrobocia jest mniejsza niż 150 procent krajowej stopy – świadczenie przyznawane jest przez maksymalny okres 6 miesięcy. W regionach, gdzie stopa bezrobocia przekracza granicę 150 procent stopy krajowej – świadczenie przysługuje przez rok.

O ile czas przyznawania zasiłku jest zależny od konkretnego regionu, to jego wartość – jest taka sama dla całego kraju. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych określana jest raz do roku, a kwota świadczenia oblicza się między innymi na podstawie różnych zmiennych (waloryzacja) czy stażu pracy.

Komu przysługuje zasiłek w 2013 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie niezatrudnionej za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni, licząc od dnia zarejestrowania się we właściwym miejscu zamieszkania, powiatowym urzędzie pracy. O przyznanie świadczenia może starać się tylko ta osoba, dla której nie ma na rynku odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, oferty robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2013

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie, która – dla przykładu – bez podania uzasadnionej przyczyny odrzuciła „urzędową” (a więc wystosowaną przez Urząd Pracy) propozycję odpowiedniego zatrudnienia, w trakcie pobierania zasiłku – pozyskiwała dochód lub która (w przeciągu pół roku przed zarejestrowaniem się w urzędzie) rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub spowodowała z premedytacją lub z własnej winy rozwiązanie takiego stosunku bez wypowiedzenia.

Wysokość zasiłku a staż pracy

Jeśli osoba bezrobotna, w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w Urzędzie Pracy pracowała przez nie mniej niż 365 dni i otrzymywała z tego tytułu pomniejszane o składki na Fundusz Pracy wynagrodzenie na poziomie równym lub wyższym ustawowemu minimum – może starać się o uzyskanie stosownego świadczenia. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych będzie w tym wypadku zależna przede wszystkim od długości okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia.

Jeśli bezrobotny pracował przez okres nie dłuższy niż 5 lat – przysługuje mu 80 procent zasiłku. Jeśli osoba aplikująca o świadczenie była zatrudniona przez okres od 5 do 20 lat – może liczyć na pełny, stuprocentowy zasiłek. W przypadku, gdy staż pracy bezrobotnego wynosi więcej niż dwie dekady – przysługuje mu 120 procent świadczenia.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych podlega także corocznej waloryzacji. Tym samym, z dniem 1 czerwca – w oparciu o analizę wskaźnika cent towarów i usług obowiązujących w roku poprzednim – kwota świadczenia jest podwyższana lub (jeśli średnioroczna kwota cen towarów i usług nie zwiększyła się) nie ulega zmianie.

Ponadto, wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest na dwóch poziomach. Pierwszy, wyższy – przysługuje osobie niezatrudnionej przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia, a drugi – do końca okresu, w którym przysługuje jej zasiłek.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2013

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ogłasza – na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Do czerwca bieżącego roku, wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi (w okresie trzech miesięcy) 794,20 zł i 623,60 zł (taka kwota wypłacana jest w okresie kolejnych miesięcy, w których osobie niezatrudnionej przysługuje prawo do pobierania tego świadczenia). Powyższe kwoty stanowią 100 procent zasiłku. Na podstawie tej stawki obliczana jest kwota należna osobom ze stażem poniżej 5 lat, bezrobotnym, którzy przepracowali od 5 do 20 lat i niezatrudnionym, których staż pracy wynosi ponad dwie dekady.

W porównaniu z kwotą obowiązującą przez 12 miesięcy od czerwca 2011 roku – bieżąca wysokość zasiłku dla bezrobotnych została podniesiona (przy stawce stuprocentowej) o 32,80 zł. Nowa kwota świadczenia ogłoszona zostanie przed czerwcem 2013 roku.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.6/10 (57 votes cast)
Komentarze do artykułu
 1. Rafał | Odpowiedz
  • FFx | Odpowiedz
   • Ela | Odpowiedz
    • Panna Anna | Odpowiedz
   • gsd | Odpowiedz
  • Dash | Odpowiedz
 2. Ela | Odpowiedz
 3. ZPB | Odpowiedz
  • Pracownik | Odpowiedz
 4. Grzegorz | Odpowiedz
 5. Ania | Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zasiłki dla bezrobotnych
Zasiłki dla bezrobotnych – dodatkowe świadczenia

Utrata pracy lub niemożność znalezienie zatrudnienia wiąże się nie tylko ze stresem i deficytem środków do życia, ale i z...

Zamknij